My Team

Research Assistants

javier.png
amilcar.png
david.jpg

Javier Talavera

Amilcar Gomez Samayoa

David Naccash

OSCAR Scholar

OSCAR Scholar

OSCAR Scholar

Alumni

wanwan.jpg
rawan.jpg
siem.jpg

Wanwan Li

Rawan Al Ghofaili

Siem G. Sium

yujia.jpg
biao.jpg
marc.jpg

Yujia Wang

Biao Xie

Marc Pomplun

Jiachuan.JPG
wenhua1.jpg
deingzeyu.jpg

Jiachuan Sheng

Wenhua Shi

Dingzeyu Li

michael.jpg
Image by Thomas Bjornstad
Image by Thomas Bjornstad

Michael Solah

Elisa Ogawa

Ni-Ching (Monica) Lin

tian.jpg
Image by Thomas Bjornstad
Image by Thomas Bjornstad

Tian Feng

Lorenzo Barrett

Darian Springer